Защо е важно да се реновират съществуващите жилищни сгради?

Изолацията означава много повече от просто спестяване на енергия.

Защо е важно да се реновират съществуващите жилищни сгради?

 

Това, което правим със съществуващите сгради, определя наследството, което оставяме на бъдещите поколения. Предвид намаляването на енергийните доставки и все по-очевидните ефекти от изменението на климата, вече не е достатъчно да се поставят високи стандарти за новите сгради, но и да се работи за качествено енергийно обновяване на съществуващите сгради.

Лошите енергийни стандарти в старите, а също така и в някои нови сгради, са голямо предизвикателство за обществото по няколко причини. На глобално ниво днес сградите консумират повече от 1/3 от енергията и отделят 1/3 от емисиите парникови газове. Решенията, разработени през последните години, дават възможност да се спести между 50-90% от енергията сградите. Използването на изкопаеми горива в неефективни сгради не е подходящ начин да изграждаме устойчиво бъдеще. Днес имаме материали и технологии и знаем как да изграждаме енергийно ефективни сгради, които ни осигуряват условия за модерен и здравословен живот. Независимо дали става въпрос за нашите домове или офис сгради, трябва да помислим за намаляване на въглеродния отпечатък и борбата с изменението на климата.

Поради тези причини честотата и качеството на реставрацията в световен мащаб трябва да се увеличат.

 

Най-добрият вариант е да се намали консумацията на енергия в самата сграда

Подобряването на енергийната ефективност по време на обновяването на сградите носи икономия на енергия, но също така помага за справяне с няколко големи обществени предизвикателства чрез намаляване на емисиите на CO2, подобряване на енергийната сигурност, създаване на работни места в околността и намаляване на разходите за здраве. Изолацията на сградите е надеждно решение за намаляване на енергийните нужди за отопление и охлаждане и не изисква поддръжка след монтажа.

 

Изолацията означава много повече от просто спестяване на енергия
Добре изолираните и изключително ефективни сгради осигуряват добър и здравословен климат на закрито, без течения или студени повърхности, като същевременно намаляват енергията, необходима за отопление и охлаждане. В цяла Европа разходите за енергия се увеличават по-бързо от доходите на домакинствата. Чрез ограничаване на енергийните нужди на сградата се намалят и енергийните сметки, което прави разходите за живот по-достъпни и по този начин намалява енергийната бедност.

Социалното измерение - обновяването на енергията е възможност за подобряване на качеството на живот
Повечето сгради в нашия район са по-стари и вече не отговарят на новите енергийни стандарти. Енергийното обновяване дава възможност за създаване на градски пространства, където хората искат да живеят. При него се взима предвид външния вид на сградата и пространството, което се ремонтира. Така жителите, които се чувстват комфортно в квартала си, ще оценят повече заобикалящата ги среда. Това може да превърне района в привлекателно място за живеене и да увеличи стойността на имота.

Предимства на реновацията с каменна вата ROCKWOOL:

 • спестяване на режийни разходи
  по-висока пожарна безопасност
 • защита от шум
 • издръжливост - устойчивостта на една
 • сградна конструкция срещу външни влияния
 • по-висок енергиен клас на обекта
 • по-хубавият външен вид на сградата
  толкова по-висока е стойността на имота
 • комфортна температура в апартамента през цялата година

 

Открийте цялата гама продукти за реновация на дома в сайта на rockwool.bg.