Как ROCKWOOL се справя с управлението и рециклирането на отпадъците в рамките на Европа и света

През 2018 г. Европа прие нови правила при проектирането, производството, използването и рециклирането на продукти и отпадъци, наречен „Пакет за отпадъците“. В новата стратегия се определят няколко важни цели, които влизат в сила за всички държави членки:

·         До 2025 г. да бъде въведено разделно събиране на текстилните и опасни отпадъци

·         Битовите отпадъци да бъдат рециклирани и използвани отново на 55% до 2025 г. и до 60% през 2035 г.

·         Всички опаковки, пластмаса, черни метали, хартия, стъкло, картон на бъдат приблизително на 60 % рециклирани до 2025 г. и на 75% рециклирани до 2030 г.

Чрез този механизъм и политика, Европейският съюз преминава към кръгова икономика, която позволява значителното количеството отпадъци на сушата, във въздуха и морето да намалее.

Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, който отговаря за заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, смята, че този бизнес модел ще създаде нови възможности за иновации, конкурентоспособност и висококачествени работни места.
Според данни на Европейската комисия, всяка година гражданите на Европа създават само 25 млн. тона от пластмасови отпадъци, от които по-малко от 30% се събират за рециклиране. В това число влиза и рециклирането на строителни отпадъци. Според директивата на Европейския парламент и на съвета от 30 май 2018 г. за изменение на директива 2008/98/ЕО относно отпадъците, държавите членки насърчават повторната употреба на продукти и създаването на системи за популяризирането на дейностите по ремонти и повторна употреба, включително и по-специално на електрическо, електронно оборудване, мебели, както и строителни материали и продукти. Това включва подготовка за повторна употреба, рециклиране на неорганични строителни материали, оползотворяване на неорганични материали под формата на насипване и почистване на почвата, водещо до оползотворяване на почват.

ROCKWOOl като отговорна компания, която използва природни ресурси за създаването на топлоизолационните продукти от каменна вата, подкрепя решението на Европейската комисия.

Нещо повече, нашата политика за опазването на околната среда насърчава концепцията на циркулярността, при която насърчава устойчиви модели на производство и потребление. Идеята включва материали за рециклиране и повторно използване, за да се избегнат ненужните отпадъци и да се извлече най-голяма стойност от ресурса. Топлоизолационните решения от каменна вата, които ROCKWOOL предлага, възпитават устойчивостта чрез производство на продукти, които са хем дълготрайни, хем рецклируеми. Каменната вата има голямото предимство да се рециклира безкрайно без да намали производителността си.
През 2017 година, компанията е събрала приблизително 17 тона използвана каменна вата и строителни отпадъци, които рециклира и използва наново за изработка на топлоизолационните продукти.

Освен, че ROCKWOOL рециклират продуктите си, те дават възможност на много компании по света за реконструкция на отпадъци, генерирани от тях самите. По този начин, усилията, които се полагат от страна на ROCKWOOL намаляват потреблението на суровини, количеството отпадъци, които отиват на депата, като по този начин минимизират замърсяването и подобряват бъдещото ни качество на живот.

Представяме ви циркулационния бизнес модел на ROCKWOOL

От компанията за производство на каменна вата са убедени, че кръговата икономика е модел, който изисква усилено сътрудничество по цялата верига на доставки в строителния сектор. И допълват, че когато проправят пътя за по-добра икономика, новите процеси могат да накарат повече хора да участват в движението за устойчивост. Това е целта на ROCKWOOL – да изгради по-устойчиво бъдеще.

Компанията споделя още, че в момента живеем в общество, което не е осигурило най-доброто средство за рециклиране през годините. Практикуването на кръговия модел ще ни помогне да намалим потреблението на ресурси и отпадъците, а огромната гъвкавост на каменната вата може да играе решаваща роля за улесняване на тази промяна. Като продължаваме да използваме решенията от каменната вата в нови и реновирани сгради, можем да предприемем стъпки за постигане на по-чист свят и по-ефективна икономика.