Шумово замърсяване и как да се предпазим от него с ROCKWOLL

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България, шумът в околната среда е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността, както и от локални източници на шум. При продължително излагане на шум е установено, че той влияе на почти всички органи и системи на човешкия организъм, и оказва вредното си въздействие, като причинява:

 

·         Нервна преумора, психични смущения в паметта, раздразнителност;

·         Усилен тонус, който може да доведе до редица сърдечни, циркулаторни и други прояви;

·         Изменения в сърдечния ритъм и промени, които водят до повишаване на артериалното налягане;

·         Проблеми при респираторния ритъм;

·         Изменение на количеството на кръвната захар, повишаване на основната обмяна, задържане на вода в организма.

Съгласно извършените проучвания в областта, по данни на Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България, въздействието на нивата на шума се разделят на следните групи:

 

·         Шум, чието ниво е над 120 dB(A) се счита, че поврежда слуховите органи;

·         Шум с ниво 100 – 120 dB(A) за ниските честоти и 80 – 90 dB(A) за средните и високите честоти може да предизвика необратими изменения в органите на слуха и при трайно излагане да доведе до болестно състояние;

·         Шум с ниво 50 – 80 dB(A) затруднява разбираемостта на говора;

·         Шум с нива около 50 – 60 dB(A), оказват вредно влияние върху нервната система на човека и смущават неговия труд и почивка.

 

Какви са препоръчителните нива на шум в децибели? 

Световната здравна организация (WHO) препоръчва по-малко от 30 децибела (dB (A)) в спални помещения и по-малко от 40 dB (A) извън спалните за добро качество на съня. А - претеглените децибели са система за измерване на нивата на звука със същата чувствителност към различни честоти като средното човешко ухо. За справка, човек, който шепне в тиха стая е приблизително 25dB (A). Нивото на шума над 40dB през нощта може да доведе до смущения в съня и събуждания. Доброто качество на съня е важно, за да се гарантира, че нашият мозък функционира добре през ден.

Шумовото замърсяване в Европейския съзюз е актуален проблем, защото все повече граждани са изложени на високи равнища на шум ежедневно. Европейската комисия заключи, че  автомобилният трафик е основен източник на шум в градовете – всеки ден почти 70 млн. европейци в големи и малки градове са изложени на шумови равнища, превишаващи 55 децибела само от трафик. Според Световната здравна организация дългосрочното излагане на подобни равнища може да предизвика покачване на кръвното налягане и инфаркти.

Как ROCKWOOL ще ограничи шумовото замърсяване?

Едно от ненадминатите седем свойства на топлоизолационните плочи от каменна вата е защитата от шум и вибрации в сградите. Продуктите на ROCKWOOL притежават шумопотискащи и звукопоглъщащи своиства. По този начин могат значително да намалят нежелания шум и да допринесат за по-тиха и спокойна среда. Плочите от каменна вата се монтират лесно на всякакъв тип повърности: фасади, вътрешни стени, тавани, подове, покриви  и се препоръчват както при новостроящи обекти, така и при обекти, на които има предстои саниране или частичен ремонт. Материалите от каменна вата са съществена част от всяка една сграда. Ако повърхностите позволяват на звуковите вълни да се отразяват обратно в пространството, те могат да създадат шумна вътрешна среда. Звукопоглъщащите материали, от друга страна, могат да управляват нивото на околния шум, като същевременно звукоизолацията може да възпрепятства придвижването на шума от едно в друго пространство. Чрез елиминиране на шумовото замърсяване, добре проектираните сгради могат да окажат важен принос за подобряване качеството на живот на всички нас.

Живеем в свят, в който е почти невъзможно да избегнем шумовото замърсяване. Урбанизацията го налага и пред хората стои предизвикателството да се справим с този проблем. Нека не го избягваме и да не го превръщаме в част от нас. С материалите на ROCKWOOL светът би изглеждал по-добро и привлекателно място за живот, дори в динамичната градска среда.  

А вие използвахте ли нашите материали?