Новопостроените ЕПК сгради спестяват енергия

Какво е ЕПК сграда?

Едроплощен кофраж (ЕПК) е технология за строителство на сгради от монолитен стоманобетон, при която се използват едроразмерни вертикални и хоризонтални кофражни платна за многократна употреба. В зависимост от последователността на изпълнение на вертикалните и хоризонтални елементи на етажната конструкция се дели на технология за разделно и едновременно изграждане. Етажната конструкция в план се изпълнява на части, които са оптимизирани в технологичен проект. Обикновено това са високи сгради над 20 етажа.

История на ЕПК сградите

Първите ЕПК сгради се появяват в Германия, заради спешната нужда от строителство в градовете през 60-те години на 20 век. В България те се появяват през 70-те години на 20 век. За целта, български строители са изпратени в Германия, за да научат технологията на строене. След като се завръщат в България, първите ЕПК сгради се появяват в София и Стара Загора. Закупуването на лицензи от NOE и внедряването им в ЗЕК Пловдив довежда до масово прилагане на едроплощни кофражи в строителството в България през 80-те години. ЕПК сгради има в Русия, Близкия Изток, Европа, САЩ, Канада.

Как Ню Йорк намали СО2 емисиите в ЕПК сградите с ROCKWOOL?

Ню Йорк си е поставил няколко доста сериозни екологични цели до 2050 година. Една от тях е да намали с 50% въглеродния отпечатък на сградите в Манхатън, където изградената среда създава 70-75% от емисиите на парниковите газове, почти всички генерирани от системи за отопление и охлаждане. Единственото решение тук е се да изолират сградите.
The house of  Cornell Tech” е 26 етажна сграда към висшето учебно заведение Cornell Tech, която  събира под един покрив студенти и персонал. Това е най-голямата и висока ЕПК  сграда строена някога по модела на пасивната къща. При този вид строителство всеки един детайл от сградата предварително се изчислява със специален софтуер по време на проектирането. По този начин се оформя един енергиен модел на сградата, при който се изчислява дебелината съобразно характеристиките на изолацията, така че да се намали нуждата от допълнително отопление, за да може сградата да се отоплява само от въздушна вентилационна система. Въздухът има малък капацитет за пренос на енергия, затова постигането на стандарта на пасивните сгради предполага използването на топлоизолационни материали.

The house of  Cornell Tech” се довери на ROCKWOOL при избора за топлоизолационни материали в сградата. Тъй като висококачествената изолация е неизменна част от пасивните сгради, създавайки оптимален вътрешен климат, чрез минимизиране на необходимостта от отопление и охлаждане, строителите и проектантите на „The house of  Cornell Tech” се спряха на плочи от каменна вата с дебелина 280 мм. Така 26 етажният обект постигна комбинация от негорима каменна вата, която осигурява звукоизолация, пожарна безопасност, която е от съществено значение за многоетажните жилищни сгради.

Смята се, че Парламентът ще спести 882 тона CO2 емисии годишно - еквивалента на засаждане на 5 300 нови дървета - помагайки на Ню Йорк в търсенето му да се намали екологичният му отпечатък.