Урбанизация и устойчивост

26 септември 2018 г.

Урбанизацията и непрекъснатото нарастване на градското население в глобален мащаб налагат непрестанното изграждане на нови сгради с различно предназначение. Същите тенденции са особено актуални и в България. Строят се жилищни блокове, обществени сгради, търговски центрове, учебни и здравни заведения и др., а заедно с това тече и рехабилитация на стари обекти. Всички те се нуждаят от енергийна ефективност, пожарна защита, шумоизолация, все решения които да осигурят по-добър начин на живот за хората.

Затова в ROCKWOOL си поставихме за цел създаването на условия за модерен и спокоен живот в градска среда. Нашите изолационни материали не само помагат за създаването на устойчиви и безопасни сгради, те са изработени от естествени материали и са произведени по устойчив начин.

Устойчивостта има няколко дефиниции…

Енергийна ефективност

Експертите сочат, че намаляването на потреблението независимо дали в домакинствата, офисите или производствените сгради е първата и основна стъпка към икономия на енергия. Изборът на изолационен материал за сградата и правилното му монтиране играе особено голяма роля в този процес. Каменната вата от ROCKWOOL има несравними изолационни свойства, които не позволяват значителен топлообмен между изолираното пространство и външната среда. Те позволяват запазването на оптимална температура в помещенията, което е един от основните фактори за постигане на нулево енергийно потребление в сградите. Поставени на правилните места плочите от каменна вата са в състояние да намалят значително сметките за отопление и охлаждане. Освен това те са ресурс, който веднъж поставен не изисква постоянна поддръжка.

Звукоизолация

Непрекъснатото разрастване на градовете налага създаването на решения, които да осигурят тиха среда на обитателите на различните сгради. Каменната вата е сред най-предпочитаните изолационни материали, защото обхваща широк спектър от акустични решения в различни сфери на приложение – независимо дали искате да оптимизирате вътрешния климат, да намалите шума в дома си или на работното място, или да предотвратите проникването на външен шум в сградата.

Пожаробезопасност

Когато говорим за устойчиви градове, нека не забравяме и пожарната безопасност – най-ценната защита на една сграда.

Продуктите от минерална каменна вата ROCKWOOL се използват като специализирана защита при пожар за части от структурата на сградата и промишленото оборудване, защото каменната вата е строителен материал, които не гори.Европейският съюз налага регламенти за качеството на строителните продукти, които да предотвратят възникването на огън и неговото разпространение. Продуктите на ROCKWOOL осигуряват нужната пожарна защита като ограничават разрастването на пожара към други околни обекти и осигуряват време за адекватна евакуация на жителите и посетителите в сградата.

Води

Контролирането на водите е другата особено проблемна сфера на урбанизацията. Благодарение на каменната вата, която може да се моделира така, че да абсорбира или отблъсква водата, нашите продукти спомагат за намаляване на въздействието на силните порои чрез бързо отводняване на покривите и други твърди повърхности. По този начин осигуряват защита на хората и градовете от икономическите, социалните и екологични щети, които могат да настъпят. Когато бъде моделирана да отблъсква водата, каменната вата може да пази ценни активи от времето и да помогне за дългосрочното здраве на сградите и техните обитатели.

Каменната изолация на ROCKWOOL е съставена от смес от естествено срещащи се вулканични скали, които са богат и възобновяем природен ресурс. Нашият високотехнологичен процес е съобразен с най-модерните екологични норми.

Запознайте се с продуктите, които предлагаме на българския пазар тук: www.rockwool.com/bg и се свържете с нас, ако имате допълнителни въпроси.