Трябва да продължим да работим усилено, за да произвеждаме още по-добри продукти и да оставим по-малко отпечатък в процеса - което включва устойчивостта на мисленето в нашите продукти, операции и научноизследователска и развойна дейност.

Йенс Биргенсон

ROCKWOOL Group
Изпълнителен директор

Нашите брандове

Нашите продукти са разнообразни и всички те допринасят за формирането на кръгова икономика, повишавайки ефективността на ресурсите и способствайки подобряването на безопасността, здравето и благосъстоянието на тези, които използват нашите продукти.