Шумът и шумовото замърсяване представляват опасност за човешкото здраве и слух. Всъщност шумът е най-разпространеният замърсител в околната среда.