Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Реновация
Урбанизация

Зелени градски покриви – възможност за озеленяване на градовете

14 юли 2022 г.

Разрастването на големите градове и растящото изместване на хората в градска среда увеличава натиска за създаване на адекватно градско озеленяване. Зелените покриви могат да бъдат част от решението, когато са добре планирани и насърчавани от местните общини.

Градското планиране и в частност озеленяването са една от най-сложните задачи пред архитектите, тъй като се прави под влиянието на две противоположни тенденции. Разрастващото се градско население повишава търсенето на обитаеми жилищни и офисни/производствени площи, което от своя страна подлага на натиск опазването на зелените части на градовете. Качеството на живот и здравословната градска среда, обаче изискват тези зелени площи да бъда добре запазени, поддържани и развивани. Покривите представляват около 25% от площта на града. Когато са озеленени:

  • Те са красиви;
  • Създават условия за по-чист въздух в градовете;
  • Увеличават зелените градски зони;
  • Създават условия за намаляване на температурата в градовете.

Изводът – зелените градски покриви повишават качеството на живот!

Плоския покрив – предпочитано решение за големите сгради и отлични за озеленяване

Плоските покриви са предпочитано решение за множество сгради, особено по-големите такива поради конструктивните си характеристики – обикновено са по-лесни за монтаж, изграждат се от по-леки материали и могат да се създадат върху всякакви видове конструкции. Тяхното уникално местоположение ги превръща в идеалното място за увеличаването на зелените градски пространства и не само. Озеленяването на плоските покриви предполага и редица ползи за самата сграда:

  • Повишаване качествата на топло, шумо и хидроизолацията;
  • Подобряване на управлението на водите – добре озеленените покриви могат да служат като водни колектори, улесняват обратното изпаряване на дъждовната вода в атмосферата и улесняват работата на водоотвеждащите системи както на самата сграда, така и на градската инфраструктура.

Изводът – зелените градски покриви повишават и качеството на сградата!

Защо тогава зелените градски покриви не са норма?

За съжаление този тип строителство изисква по-високи първоначални инвестиции, което е основната пречка за по-широкото им разпространение. Това означава, че до голяма степен използването на тази уникална възможност е в ръцете на заинтересованите градски управи, които могат да приемат редица мерки за насърчаване този тип строителство.

Например софийската голяма община споменава покривното озеленяване само бегло в Наредбата си за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община

„В устройствени зони с плътност на застрояване над 60 % озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота ако според конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен пласт повече от 0,6 м. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0,3 м) площта им се умножава с коефициент 0,8.“

Каменната вата е един от продуктите, които могат значително да допринесат за улесняването на зеленото строителство, тъй като специалните водозадържащи свойства на специализираните продукти могат да намалят значително необходимостта от почвен слой и така да намалят и тежестта върху покривната конструкция.

Измененията в климата, както и нарастващото градско население, за което се очаква да съставлява 2/3 от цялото население на света до 2050 г., създават необходимост градското планиране да се възползва от всички възможности за подобряване на средата на живот. Надаваме се, че в близките години ще видим повишен интерес към покривното озеленяване както от страна както на местните общини, така и на строители и обитатели. А междувременно ние ще повдигаме темата, защото устойчивото бъдеще е част от нашата мисия. Вижте тук как можем да ви помогнем да изолирате плоския покрив:

Искате ли да научите повече?