Целта на нашите уебинари

Когато строим, решенията, които вземаме, са най - различни. Като започнем от функционалността на сградата, 
архитектурната естетика и преминем към интериорния дизайн и комфорта, вземането на тези решения , може да се превърне в затруднение ако нямаме нужните знания  .

Използвайки нашите натрупани знания и технически опит, ние създадохме поредица от уебинари, за да споделим с вас важна информация за нашите решения.

Предстоящи уебинари : 

Изолационни плочи от ново поколение за вашата вентилируема фасада

ETICS_REDArt_render