Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Сигурност на работното място
Качество на живот
Социални ефекти
Устойчивост

Доклад за устойчивост 2023

20 февруари 2024 г.

Продължаваме да гоним целите за устойчиво развитие и през 2023 г. Въпреки изпълнения с предизвикателства световен пазар, се ангажираме с нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г.

По традиция в началото на годината публикуваме годишния си доклад за устойчивост. С радост можем да обобщим, че що се отнася до представянето на ROCKWOOL, обвързано със седем от 17-те цели за устойчиво развитие, които трябва да се развият до 2030 и 2034 г., то остава в предвидените рамки, а в някои случаи изпреварва графика. Ние също така сме се ангажирали с нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. с основен фокус върху постигането на своите цели за декарбонизация до 2034 г. 

Главният изпълнителен директор на ROCKWOOL Йенс Биргерсон коментира резултатите с думите: „Предвид ниските нива на строителна дейност на повечето от нашите пазари, постигнахме като цяло задоволителни резултати през 2023 г. Постигаме добър напредък по отношение на нашите цели за устойчивост и ще продължим да инвестираме в усилията за декарбонизация“.

Основни акценти в доклада за устойчивост на ROCKWOOL 

Безопасността на първо място 

С удовлетворение можем да отбележим, че след постигането на всички междинни цели за устойчиво развитие през 2022 г., нашето представяне, свързано с петте цели за устойчивост, които имат времеви хоризонт до 2030 г., остава в предвидените рамки, а в някои случаи изпреварва графика. През 2023 г. променихме целта за безопасност да бъде „нула смъртни случаи и нула сериозни инциденти“. Имахме два тежки инцидента през 2023 г. без жертви. Намалихме нашата ставката на загубено време при инцидент с 14 процента. Фокусирахме се върху повишена отчетност на нашето ръководство и по-голям акцент върху отговорността, която всички служители имат за собствената си безопасност. Работим под мотото „Ако не е безопасно, не си струва да се прави“. 

Пълна декарбонизация до 2050 г. в ROCKWOOL

В продължение на много години подкрепяме прехода на Европа към климатично неутрална, конкурентоспособна и устойчива икономика до 2050 г. Следователно през 2023 г. естествена стъпка бе да поемем ангажимент за нулеви нетни емисии на парникови газове до 2050 г. Нашият основен фокус в краткосрочен до средносрочен план обаче е върху постигането на заложените ни цели за 2034 г. като стъпало за постигане на крайния резултат за 2050 г. 

Постигнахме добър напредък тази година. Завършихме преминаването от въглища към природен газ в една от нашите производствени линии в Германия и получихме одобрение от Борда за електрификация на четири производствени линии. 

Преход към общество без отпадъци с каменна вата

Принципът на кръговото използване на материалите е в основата на нашата стратегия за устойчивост поради забележителните характеристики на каменната вата. Две от най-важните неща в това отношение са възможността за рециклиране на каменната вата и нейните дълготрайност и устойчивост, които ѝ позволяват да запазва топлинните си свойства най-малко 65 години. През 2023 г. разработихме показатели, които да ръководят нашата стратегия за цикличност през следващите години.  

 

Ще се стремим да увеличим използването на необработени материали по два начина. Първият е чрез замяна на още повече необработен камък с отпадъчни материали от други индустрии, което е форма на индустриална симбиоза. За нас тази форма на рециклиране е неразделна част от кръговата икономика, която може да увеличи съдържанието на рециклирани продукти. 

Вторият е чрез допълнително увеличаване на количеството регенериран материал от строителни обекти, при ремонти и при разрушаване на сгради чрез нашата услуга за рециклиране Rockcycle. През 2023 г. Rockcycle присъства вече в 21 с добавянето на Словения, Индия и Китай.  

Океанът и биоразнообразието 

Нашето партньорство със световната ветроходна лига SailGP доведе до друго сътрудничество, с което много се гордеем – с фондацията за опазване на океаните One Ocean Foundation. С техните съвети и с подкрепата на университети и други институции, ние разпространяваме посланието за опазването на световния океан. Според изчисленията приблизително половината от производството на кислород на Земята идва от океаните и те са погълнали 90 процента от повишаването на температурата на планетата. 

Изтеглете пълното съдържание на доклада за 2023 г.!

Искате ли да научите повече?