Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Реновация

Доклад за устойчивост 2021: Кратък поглед към успешното изпълнение на нашите цели за устойчивост

1 януари 1 г.

Устойчивостта е неразделна част от нашата бизнес стратегия, която се фокусира върху превръщане на предизвикателствата за устойчиво развитие в бизнес възможности, чрез иновативни продукти, решения и партньорства.

Доклад за устойчивост 2021

Нашите цели за устойчивост и напредъка в постигането им

ROCKWOOL е глобална компания и добре осъзнаваме, че както нашите дейности имат положително влияние върху редица социални, икономически и екологични аспекти на съвременния свят, така и производството ни има отрицателно въздействие върху околната среда. За да можем точно да оценим това въздействие ние си поставихме цели и ги съгласувахме с целите на ООН за устойчиво развитие (SDGs). На базата на факти и данни проверени от трети страни, в Доклада за устойчивост документираме как продуктите ни допринасят за целите на ООН, както и оценяваме напредъка при собствените ни усилия за осигуряване на устойчивост. И тази година можем да се похвалим с някои изпреварени срокове:

Интензивност на въглеводородните емисии

Целта ни е намаляване на интензивността на CO2 емисиите от (CO2/t каменна вата) от производството на каменна вата с междинна цел от 10% до 2022 г. Постигнахме 16% още през 2021 г. Предприехме и значителни мерки за декарбонизация на няколко от нашите фабрики и очакваме този показател да се подобрява още повече през следващите години.

Рециклиран материал

Поставихме си за цел увеличаване  на броя на страните, в които предлагаме услуги за рециклиране на нашите продукти. Междинна цел от 15 държави до 2022 г. През миналата година бройката е вече 17. Това доведе и до увеличаване на обема рециклиран материал с 23%.

Интензивност на консумация на вода

Имаме за цел да намалим и консумацията на вода (m³/t каменна вата) от производствените ни съоръжения с междинна цел от 10% до 2022 г. Постигнахме 15% още през 2021г.

Депониране на отпадъци

Целим намаляването на количествата отпадъци, които депонираме при производство на каменна вата, като междинната ни цел за тази година е 40%. Още през миналата постигнахме 51%.

Личният пример е важен

За никого не е тайна, че вярваме в личния пример като предпоставка за успешната реализация на всички цели за устойчивост. Реновирайки нашите собствени сгради искаме да дадем положителен пример за стартиране на голямата Европейска реновационна вълна, която считаме за основен фактор в решаването на климатичните проблеми на континента. Добре реализираната реновация и използването на здрави и незапалими материали се очаква да доведе до спестяване на поне 60% енергия. През 2021 г. успяхме да реновираме 5 собствени сгради.

(0106) European Green Deal

Важните теми не търпят отлагане

Времето, в което живеем ни подлага на много изпитания. Световните събития, които ни поднася всяка нова година, не бива да отклоняват вниманието от важни теми като климатичните промени. Междуправителствената група по изменение на климата ( Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), наскоро публикува своя Шести доклад за оценка и заключи, че изменението на климата се засилва. Това изисква бързо намаляване на емисиите на парникови газове. Участието ни в COP26 през миналия ноември е само част от усилията да привлечем вниманието отново към проблемите свързани с климата.

(0106) COP-26 BG

Повече от всякога реновацията на сградния фонд за енергийна ефективност се откроява като жизнено важна мярка в контекста на опазването на околната среда. Знаем, че можем да играем важна роля в създаването на по-здравословна, по-устойчива среда за живот. Затова ви предлагаме да се запознаете с най-новия ни Доклад за устойчивост и се надяваме с него да вдъхновим повече компании в борбата с климатичните промени, за осигуряване на устойчиво развитие и зеленото бъдеще на децата ни.

Прочетете целия доклад за 2021 г. тук.

Искате ли да научите повече?