Цикличност
Изменение на климата
Енергийна ефективност
Реновация
Социални ефекти
Урбанизация

ROCKWOOL участва в най-голямото световно събитие, посветено на климатичните промени

3 октомври 2022 г.

Седмицата на климата (Climate Week NYC) се проведе за 14-а поредна година от 19 до 25 септември 2022 в Ню Йорк с участието на политически лидери, климатични активисти и компании от цял свят, сред които и ROCKWOOL, обединени от една цел: ограничаване на въглеродните емисии под критичния праг.

Седмицата на климата е организирана от НПО Climate Group, съвместно с град Ню Йорк и ООН. Climate Group е основана през 2003 в Лондон, Ню, Йорк, Делхи, Амстердам и Пекин. Днес мрежата включва над 500 международни компании в 175 пазара по целия свят. В коалицията Under2, чийто секретариат е Climate Group, се състои от над 260 правителства в световен мащаб, представляващи 1,75 милиарда души и 50% от световната икономика.

В глобален мащаб Climate Week NYC е най-мащабното събитие, посветено на климатичните промени. През 14-те години на своето съществуване то защитава името си на амбициозна платформа за осъществяване на полезни за разрешаването на климатичните проблеми инициативи и промени.

Програмата е хибридна – наред със събития, които могат да бъдат посетени на живо, се осъществи и мащабна онлайн част.

Проведоха се както отворени за широката общественост дискусии, така и дебати при закрити врата, кръгли маси, уъркшопи, срещи. Както част от официалната програма в Ню Йорк и в различни други градове по света се състояха 500 събития, разпределени в 10 теми, сред които Енергия, Справедлива околна среда, Устойчив живот, Транспорт, Финанси, Природа и др. Присъстваха над 1000 влиятелни фигури от цял свят – лидери в сферата на бизнеса, политиката и гражданското общество, обединени от стремежа бързо и съвместно стимулиране действията в областта на климата.

Йенс Биргесон, президент и изпълнителен директор на ROCKWOOL Груп, участва лично в Седмицата на климата в Ню Йорк и това не е прецедент. За поредна година нашата компания беше сред основните партньори на събитието.

Трябва да увеличим значително краткосрочните усилия в областта на климата, ако искаме да променим климатичните промени. Правителствата трябва да поставят задължителни, правно обвързващи цели или ще се провалим не само с „много под 2,0 градуса“ от Парижкото споразумение, но провалим и планетата.

Йенс Биргерсон

Президент и изпълнителен директор на ROCKWOOL Груп
Линк към цитата

Седмицата на климата в Ню Йорк 2022 протече под мотото: „Да го направим!“.

Идеята на организаторите беше, че е необходимо да се предизвикваме сами да правим повече в областта на климата, за да спрем промените в ущърб на живота на нашата планета и благоденствието на човечеството и всички останали живи същества. Участниците обсъдиха предизвикателствата пред световната  сигурност и климатичните промени. Основен акцент в срещите беше и търсенето на начини за трансформиране на световната икономика в по-справедлива икономика. Целта на седмицата беше да създаде пространство за сътрудничество, свързване и колективно справяне с нашите най-спешни климатични предизвикателства – сега!

Сред темите на Седмицата на климата 2022 бяха Застроената среда, Природа и Устойчив живот.

Сградите представляват близо 40% от емисиите на парникови газове и една трета от световното търсене на енергия, поради което е изключително важно да се стремим към сгради с нулев въглероден отпечатък, захранвани от възобновяема енергия. Програмата Застроената среда изследва въздействието на сградите и инфраструктурата върху климата. Тези „трудни за намаляване“ сектори представляват най-голямото предизвикателство, но също така и най-голямата възможност за промяна. Благодарение на програмата се потърсиха още по-ползотворни решения на проблемите в тази индустрия.

 Именно в тази програма ROCKWOOL може да допринесе с много.

Нашите продукти имат всички качества да отговорят на много от най-големите днешни предизвикателства за устойчивост и развитие. От потребление на енергия до шумово замърсяване, недостиг на вода до наводнения, решенията ни помагат за справяне с редица големи проблеми на съвременния живот.

В ROCKWOOL се стремим да увеличим положителното си въздействие върху хората и обществото, като увеличим максимално положителното въздействие на нашите продукти, а в същото време минимизираме оперативното си въздействие. Затова търсим подход, базиран на факти. Продуктите ни са подлагани многократно на външни независими проверки, като по този начин официално документираме собствения си напредък. Дадохме приоритет на 10 от 17-те Цели за устойчиво развитие на ООН и поставихме осем цели за устойчивост пред нашата група, две от които са научно обосновани.

От ROCKWOOL подкрепихме Climate Week NYC 2022, за да подчертаем факта, че ако искаме да повлияем положително на световния климат, е необходимо все повече сгради да бъдат обновени върху принципите на устойчивото развитие и енергийната ефективност. Бихме искали не само в рамките на Седмицата, но и целогодишно да насърчаваме амбициозни политики и програми за обновяване по целия свят.

Искате ли да научите повече?