Пожарна безопасност

6 неща, които трябва да знаете за пожароустойчивите свойства на каменна вата

Противопожарните решения на ROCKWOOL могат да забавят разпространението на пламъците, да овладеят локалните пожари и да предотвратят по-нататъшното им разпространение. Следователно здравата изолация от каменна вата е ключов компонент в пожароустойчивите сгради, тъй като нейните влакна са незапалими и могат да издържат на температури над 1000°C.1През последните години нашумелите пожарни инциденти доведоха до засилен контрол на пожарната безопасност на нашите сгради и по този начин много страни са засилили своите изисквания за противопожарните свойства на строителните материали. Над 3,7 милиони пожари възникват в градовете по света всяка година и повече от 43 000 живота са загубени в резултат на това. Това, комбинирано с факта, че пожарите днес се развиват повече от шест пъти по-бързо, отколкото през 50-те години на миналия век, означава, че има достатъчно причини за търсене на подобряване на изискванията за пожарна безопасност.Негоримите изолационни материали, като каменна вата, играят решаваща роля за подобряване на пожароустойчивостта на сгради. Те са с добри термични свойства, които помагат за ограничаване на разпространението на пожар и помагат за осигуряване на по-безопасна среда за всички жители.

Ето шест важни факта за огнеустойчивостта на каменната вата:

1.Каменната вата ограничава разпространението на огъня

Каменната вата обикновено се класифицира като незапалим материал, което означава, че има минимален или нулев принос за разпространението на пожара. Изолацията от каменна вата няма да се възпламени при излагане до пламъци и може да предотврати разпространението на огъня към други материали. Като ограничава разпространението на огъня, каменната вата също допринася за осигуряването на безопасно бягство на обитателите на сградите при евентуален пожар.

2. Каменната вата се счита за огнеустойчива

Строителни продукти и строителни елементи направени с каменна вата са доказано огнеупорни. Те помагат да се гарантира целостта на строителна конструкция и за намаляване на преноса на топлина в друго пространство за дълги периоди от време (над 90 минути в много случаи) по време на пожар. Тези характеристики произтичат от самата каменна вата- висока точка на топене (над 1000°C) и отлични топлоизолационни свойства. Каменната вата е естествена противопожарна бариера, и често се използва за защита горими елементи, както и стоманени конструкции от пожар. Това дава на жителите повече време за евакуация от сградата и по-безопасна среда за пожарникарите при гасенето на пожара. Тоест- каменната вата спасява животи.

3. Каменната вата допринася за пожароустойчивостта

Каменната вата е нещо повече от пожароустойчив материал – тя е всъщност огнеустойчив материал, който може да попречи на разпространението на пожар,  да  намали щетите от пожар и свързаните с тях екологични, обществени и финансови въздействия. Огнеустойчивите материали са ключови двигатели за намаляване на големите разходи за пожари, изчислени понастоящем при приблизително 1 процент от световния БВП на година. Като минимизиратпотенциалното въздействие на огъня, продуктите от каменна вата също допринасят за поддържане на здравословна и безопасна среда. Изолационни продукти ROCKWOOL наистина подкрепят пожароустойчивите общества.

4.Каменната вата не произвежда голямо количество токсичен дим при пожар

Вдишването на токсичен дим от пожари може да бъде изключително опасно и е причина за повечето свързани с пожари жертви. В достатъчно високи концентрации над допустимото време, токсичният дим създава опасни здравословни условия за хората, изложени на него и може да попречи на способността им да се спасят от огънят. Различни тестове са показали, че каменната вата не произвежда значителни количества токсичен дим и допринася незначително за токсичността на дима в сравнение с други изолационни материали.

5. Каменната вата не съдържа забавители на горенето

Забавителите на горенето са химикали, които се добавят към материалите, за да се забави или предотврати начало/разрастване на огъня. Те са използвани в много потребителски и индустриални продукти от 1970 г. насам, да се намали способността на материалите да се възпламенят. Въпреки че има много видове забавители на горенето, изследванията показват, че някои от химикалите могат да имат отрицателно въздействие върху здравето и околната среда. Каменната вата е естествено огнеустойчива, което означава че не са необходими забавители на горенето, поради което нашите продукти не съдържат такива.

6. Пожароустойчивостта на каменната вата е изградена да издържи

Пожаробезопасните показатели на каменната вата съществуват цял живот, без нужда от поддръжка. Направеното проучването за издръжливост разкри, че пробите взети от изолацията, запазват същите механични и топлинни свойства и по този начин огнеустойчивост, повече от 60 години след монтажа.

 

Искате ли да научите повече?