Цикличност
Култура
Енергийна ефективност
Пожарна безопасност
Здраве
Качество на живот
Социални ефекти
Устойчивост
Урбанизация
Шумово замърсяване

Разкриване на бъдещето на домашния комфорт

Как изолацията от каменна вата предефинира енергийната ефективност

Добре проектирани и конструирани, сградите допринасят за доброто здраве, създават комфортна среда, и подобряват способността ни да се концентрираме и да изпълняваме ключови задачи. Жизнено важно е сградите, в които живеем, работим, учим и си почиваме, да са направени от строителни материали, които са позиитвни за нашето здраве, и осигуряват ежедневния ни комфорт и благополучие. Продуктите от каменна вата могат да генерират допълнително положително въздействие върху безопасността на обитателите на сградата.

Предимства на саниране с изолация от каменна вата 

Използването на каменна вата като част от проект за дълбоко енергийно обновяване може да помогне за ограничаване на емисиите на CO2. Той също така помага за намаляване на потреблението на енергия, по-ниски оперативни разходи и прави сградите и домовете по-устойчиви. Независимо дали става въпрос за екологичен, зелен дом или търговски обект, енергийното обновяване с изолация от каменна вата също насърчава кръговостта, тъй като е направена от високо рециклируеми материали.
Произведена от един от най-изобилните налични природни ресурси и поради своите уникални топлинни, акустични и огнеустойчиви предимства, изолацията от каменна вата остава устойчив вариант за подобряване на световния сграден фонд. ROCKWOOL Group разработва иновативни решения, за да помогне на собствениците, правителствата и инвеститорите в имоти да направят своите сгради по-устойчиви.

Предимства от поглъщане на звука

Нашият комфорт в затворени помещения се определя частично от звуците и резонанса. Защитата от нежелан шум може да има положителен ефект върху нашата физиология, капацитет за учене и социално поведение. Продуктите  от каменна вата са отлични за намаляване на шума и абсорбиране на звука, и могат да се използват за създаване на висококачествена акустична среда. Освен това изолацията от каменна вата е ключов компонент на огнеустойчивостта сгради и с отличните си огнеустойчиви свойства създава безопасна места за работа, учене и живот на хората. Изолационните продукти от каменна вата спомагат за създаването на безопасно, здравословно и тихо вътрешна среда, която не представлява опасност за нашето здраве и безопасност.

 

Пожароустойчивост и безопасност на каменната вата

 

През последните години нашумелите пожарни инциденти доведоха до засилен контрол на пожарната безопасност на нашите сгради и по този начин много страни са засилили своите изисквания за противопожарните свойства на строителните материали. Негоримите изолационни материали, като каменна вата, играят решаваща роля за подобряване на пожароустойчивостта на сгради, с добри термични свойства, които помагат за ограничаване на разпространението на пожар и помагат за осигуряване на по-безопасна среда за всички жители.

Каменната вата ограничава разпространението на огъня. Така допринася за осигуряването на безопасно бягство на обитателите на сградите. Изолацията от каменна вата няма да се възпламени при излагане на пламъци и може да предотврати разпространението на огъня към други материали. 
Пожароустойчивостта на каменната вата е създадена да издържи максимално дълго. Пожаробезопасните показатели на каменната вата са изключително високи, без нужда от поддръжка. Проучването за издръжливост разкри, че пробите от ватата запазват същите механични и топлинни свойства и по този начин огнеустойчивост, повече от 55 години след монтажа.

 

Топлинна производителност на каменната вата

 

Изолацията ROCKWOOL е изключително гъвкав материал, който работи във всички пространства като буфер срещу температурни колебания. Чрез намаляване на въздушния и топлинния поток, нашите продукти запазват своята форма и плътност, така че да се представят на върха си през целия живот на сградата. Това е част от нашия ангажимент за изграждане на устойчиви градове, които насърчават човешкия разцвет.
Поддържането на постоянна вътрешна температура е по-добро за вас и за околната среда. Това прави условията на живот и работа по-здравословни и удобни, като помага на хората да процъфтяват, особено в градска среда. Поддържането на температура може драстично да намали разходите за отопление, охлаждане и вентилация и да намали въглеродния отпечатък на сградата.

 

Каменната вата е водоотблъскваща

 

Kогато става въпрос за нашия дом и неговия комфорт, влагата често може да бъде причина за големи проблеми, включително мухъл, гниене и корозия. При строителни проекти е важно да избираме изолационни материали, които не абсорбират влага, ако са изложени на вода. Каменната вата е един от тези материали. Водоотблъскването е едно от ключови свойства на изолацията от каменна вата.
Каменната вата е водоотблъскваща, което означава, че е устойчива водна абсорбция. Каменната вата се определя като a хидрофобен материал. Водоотблъскването е едно от основните свойства на изолацията от каменна вата. 

 

Искате ли да научите повече?