Вентилирани фасади

Airrock HD FB1

Airrock HD FB1 (висока плътност) се използва за топлоизолация, звукова защита и противопожарна защита на вентилируеми фасади, преградни стени.

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене Tt >1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0.035 W/[mK] | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J/kgK | EN 12524
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ=1 | EN 13162
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Airrock HD FB1 2,85 100 600 1000 3
Airrock HD FB1 3,4 120 600 1000 2,4
Airrock HD FB1 4,55 160 600 1000 1,8

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Airrock HD FB1
Airrock HD FB1

pdf