Вентилирани фасади

Airrock HD FB1

Airrock HD FB1 (висока плътност) се използва за топлоизолация, звукова защита и противопожарна защита на вентилируеми фасади, преградни стени.

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене Tt >1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0.035 W/[mK] | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J/kgK | EN 12524
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ=1 | EN 13162
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Airrock HD FB1 2,85 100 600 1000 3
Airrock HD FB1 3,4 120 600 1000 2,4
Airrock HD FB1 4,55 160 600 1000 1,8

Няма съобщение за резултати

Зареди още