Подове и тавани

Steprock Plus

Масивни плоскости от твърда каменна вата, хидрофобни, за звукоизолация,противопожарна защита и топлоизолация на тежки подове под мокри замазки

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Допустими граници на дебелината dL T7 - | EN 823
Точка на топене Тt >1000 °C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD ≤ 0,035 W.m˗¹ .K˗¹ | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kgK | EN 12524
Съпротивление на въздушния поток AFr ≥ 40 kPa.s-m2 | EN 29053
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg.m² | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg.m² | EN 1609
Степен на натиск при 10% деформация C Cp3 mm | ENV 1991-2-1
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет Квадратен метър на палет
Steprock Plus 0,55 20 600 1200 8,64 172,8
Steprock Plus 0,85 30 600 1200 3,6 57,6
Steprock Plus 1,1 40 600 1200 3,6 43,2
Steprock Plus 1,4 50 600 1200 2,88 34,56

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Steprock Plus
Steprock Plus

pdf
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]