Подове и тавани

Ceilingrock

Ceilingrock е плоча от каменна вата, която предлага топлинна и звукова изолация и противопожарна защита.

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене tt >1000 | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501- 1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,035 W.m˗¹ .K˗¹ | EN 12667, EN 12939
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) < 3,0 kg m-² | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WS < 1 kg m-² | EN 1609
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Ceilingrock 1,4 50 1000 1200 9,6
Ceilingrock 2,25 80 1000 1200 6
Ceilingrock 2,85 100 1000 1200 4,8
Ceilingrock 3,4 120 1000 1200 3,6

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Ceilingrock FW1_technical paper BG PREVIEW
Ceilingrock FW1_technical paper BG PREVIEW

pdf