Плоски покриви

Hardrock Energy Plus

Изолация от базалтова вата Hardrock Energy Plus с двойна плътност.

Back
Back

Техническа информация

Точка на топене Tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,035 W/(m*K) | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp=1030 J/(kg*K)
Водопоглъщане (дълъг период) Wlp ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) Wp ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 13162
Степен на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 30 kPa | EN 826
Точково натоварване Fp ≥ 450 N | EN 12430
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt ≥ 10 kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно