Dual Density Плоски покриви

Hardrock 700

Твърди плоскости от каменна вата “Dual Density” от два интегрирани
влагоустойчиви и влагоотблъскващи слоя.

Back
Back

Технически характеристики

Сравнение
Стабилност на размерите DS(T+) ≤ 1 % | EN 1604
Дебелина на доставката T5 | EN 13162
Точка на топене Tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD=0,038 W.m ˗¹ .K˗¹ | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg ˗¹.K ˗¹ | EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WP ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 13162
Якост на натиск при 10% деформация σ10≥ 50 kPa | EN 826
Точково натоварване Fp ≥ 700 N | EN 12430
Издръжливост на опън σmt ≥ 10 kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) Квадратен метър на палет
Hardrock 700 1,3 50 1200 2000 60
Hardrock 700 1,55 60 1200 2000 48
Hardrock 700 2,1 80 1200 2000 38,4
Hardrock 700 2,6 100 1200 2000 28,8
Hardrock 700 3,1 120 1200 2000 24
Hardrock 700 3,65 140 1200 2000 19,2
Hardrock 700 3,95 150 1200 2000 19,2
Hardrock 700 4,2 160 1200 2000 19,2
Hardrock 700 4,7 180 1200 2000 14,4
Hardrock 700 5,25 200 1200 2000 14,4

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Hardrock 700 _technical paper BG PREVIEW
Hardrock 700 _technical paper BG PREVIEW

pdf