Dual Density Плоски покриви

Hardrock 500

Твърди плоскости от каменна вата “Dual Density” от два интегрирани
влагоустойчиви и влагоотблъскващи слоя.

Back
Back

Технически характеристики

Сравнение
Стабилност на размерите DS(T+) ≤ 1 % | EN 1604
Дебелина на доставката T5 | EN 13162
Точка на топене Tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD=0,036 W.m ˗¹ .K˗¹ | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg ˗¹.K ˗¹ | EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WP ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 13162
Якост на натиск при 10% деформация σ10≥ 30 kPa | EN 826
Точково натоварване Fp ≥ 500 N | EN 12430
Издръжливост на опън σmt ≥ 10 kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) Квадратен метър на палет
Hardrock 500 1,35 50 1200 2000 57,6
Hardrock 500 1,65 60 1200 2000 48
Hardrock 500 2,2 80 1200 2000 36
Hardrock 500 2,75 100 1200 2000 28,8
Hardrock 500 3,3 120 1200 2000 24
Hardrock 500 3,85 140 1200 2000 21,6
Hardrock 500 4,15 150 1200 2000 19,2
Hardrock 500 4,4 160 1200 2000 16,8
Hardrock 500 5 180 1200 2000 14,4
Hardrock 500 3,55 200 1200 2000 14,4

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Hardrock-500_technical-paper-bg-updated
Hardrock-500_technical-paper-bg-updated

pdf