Нормална плътност Плоски покриви

Dachrock 60

Твърди, хидрофобни плоскости от каменна вата

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене Tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,039 W/[mK] | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 |EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WP ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 13162
Якост на натиск при 10% деформация σ10 40 - 79 mm: 50/80 - 200 mm: 60 kPa | EN 826
Точково натоварване Fp=500 N | EN 12430
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt 10 kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) Квадратен метър на палет
Dachrock 60 3,5 140 2000 1200 19,2
Dachrock 60 3,75 150 2000 1200 19,2
Dachrock 60 4 160 2000 1200 16,8
Dachrock 60 4,5 180 2000 1200 16,8
Dachrock 60 5 200 2000 1200 14,4
Dachrock 60 3,25 130 2000 1200 21,6
Dachrock 60 3 120 2000 1200 24
Dachrock 60 2,25 100 2000 1200 28,8
Dachrock 60 2 80 2000 1200 36
Dachrock 60 1,5 60 2000 1200 48
Dachrock 70 1,25 50 2000 1200 57,6

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Dachrock 60
Dachrock 60

pdf