Нормална плътност Плоски покриви

Dachrock 60

Твърди, хидрофобни плоскости от каменна вата

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене Tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,039 W/[mK] | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 |EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WP ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 13162
Якост на натиск при 10% деформация σ10 40 - 79 mm: 50/80 - 200 mm: 60 kPa | EN 826
Точково натоварване Fp=500 N | EN 12430
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt 10 kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) Квадратен метър на палет
Dachrock 60 3,5 140 2000 1200 19,2
Dachrock 60 3,75 150 2000 1200 19,2
Dachrock 60 4 160 2000 1200 16,8
Dachrock 60 4,5 180 2000 1200 16,8
Dachrock 60 5 200 2000 1200 14,4
Dachrock 60 3,25 130 2000 1200 21,6
Dachrock 60 3 120 2000 1200 24
Dachrock 60 2,25 100 2000 1200 28,8
Dachrock 60 2 80 2000 1200 36
Dachrock 60 1,5 60 2000 1200 48
Dachrock 70 1,25 50 2000 1200 57,6

Няма съобщение за резултати

Зареди още
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]