Нормална плътност Плоски покриви

Dachrock 40

Твърди, хидрофобни плоскости от каменна вата

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене Tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,038 W/[mK] | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 |EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WP ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 13162
Якост на натиск при 10% деформация σ10 40 kPa | EN 826
Точково натоварване Fp=400 N | EN 12430
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt 10 kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) Квадратен метър на палет
Dachrock 40 3,4 130 2000 1200 21,6
Dachrock 40 3,65 140 2000 1200 19,2
Dachrock 40 1,3 50 2000 1200 57,6
Dachrock 40 1,55 60 2000 1200 48
Dachrock 40 2,1 80 2000 1200 36
Dachrock 40 2,6 100 2000 1200 28,8
Dachrock 40 3,15 120 2000 1200 24
Dachrock 40 3,95 150 2000 1200 19,2
Dachrock 40 4,2 160 2000 1200 16,8
Dachrock 40 4,7 180 2000 1200 16,8
Dachrock 40 5,25 200 2000 1200 14,4

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Dachrock 40_technical paper BG PREVIEW
Dachrock 40_technical paper BG PREVIEW

pdf