ОВК и противопожарна защита

Techrock ALS

Плочи за промишлено оборудване (резервоари, котли) и ОВК системи.

Back
Back

Технически характеристики

Сравнение
Точка на топене tt > 1000 °C | DIN 4102
Клас на горимост Techrock: A1; Techrock ALS, FB1, FB2: A2-s1, d0 | EN 13501- 1
Обратно
Обратно
R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm)
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000
1 20 600 1000

Няма съобщение за резултати

Зареди още