ОВК и противопожарна защита

PIPO ALS

Топлоизолация на тръби и водопроводи с работна температура между +15 до +250 °C.

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене tt >1000 °C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501- 1
Коефициент на топлопроводимост λm 0.043 W.m-1.K-1 | EN 14303
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 | EN 12524
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Продукт Дебелина (mm) Широчина (mm)
PIPO ALS 25 1000
PIPO ALS 30 1000
PIPO ALS 40 1000
PIPO ALS 50 1000
PIPO ALS 60 1000
PIPO ALS 80 1000
PIPO ALS 100 1000

Няма съобщение за резултати

Зареди още