ОВК и противопожарна защита

Larock 32 ALS

Топлоизолация и шумоизолация при оборудване за разпределение на топлоенергия и вентилационни системи

Топлинните и звукови изолации на оборудване за разпределение на топлинна енергия Larock ALS са водонепропускливи воали от каменна вата. Те се състоят от ламели, в които повечето нишки са ориентирани перпендикулярно. Ламелите се залепват на алуминиево фолио, подсилено със стъклена мрежа (ALS).

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене tt > 1000°C | DIN 4102
Специфично топлопренасяне Cp = 1030 J.kg-1.K-1 | EN 12524
Обратно
Обратно
Продукт Дебелина (mm) Широчина (mm)
Larock 32 ALS 20 1000
Larock 32 ALS 30 1000
Larock 32 ALS 40 1000
Larock 32 ALS 50 1000
Larock 32 ALS 60 1000
Larock 32 ALS 80 1000
Larock 32 ALS 100 1000

Няма съобщение за резултати

Зареди още