Нормална плътност ETICS - външни топлоизолационни композитни системи

Frontrock RPPT

Твърди плоскости от каменна вата, хидрофобни, подходящи при монтаж на изолационни системи

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене Tt >1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Дизайн на топлинната проводимост λD=0,039 W/[mK] | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp=1030 J/kgK | EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WP ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 12086
Якост на натиск при 10% деформация σ10 40 kPa | EN 826
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt15 kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет Квадратен метър на палет
Frontrock RPPT 0,5 20 600 1200 8,64 172,8
Frontrock RPPT 0,75 30 600 1200 5,76 115,2
Frontrock RPPT 1 40 600 1200 4,32 86,4
Frontrock RPPT 1,25 50 600 1200 4,32 69,12
Frontrock RPPT 2,05 80 600 1200 2,16 43,2
Frontrock RPPT 2,55 100 600 1200 2,16 34,56

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Frontrock RPPT
Frontrock RPPT

pdf
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]