Dual Density ETICS - външни топлоизолационни композитни системи

Frontrock Max Plus

Фасадни плоскости от каменна вата с двойна плътност

 

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Точка на топене Tt >1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Дизайн на топлинната проводимост λD=0,035 W/[mK] | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp=1030 J/kgK | EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WP ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 12086
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 15 kPa | EN 826
Точково натоварване Fp200 N | EN 12430
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt≥ 7,5 kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет Квадратен метър на палет
Frontrock Max Plus 1,1 50 600 1200 3,6 36
Frontrock Max Plus 1,4 60 600 1200 3,6 28,8
Frontrock Max Plus 2,25 80 600 1200 3,6 21,6
Frontrock Max Plus 2,85 100 600 1200 2,88 17,28
Frontrock Max Plus 3,4 120 600 1200 1,44 14,4
Frontrock Max Plus 4 140 600 1200 1,44 11,52
Frontrock Max Plus 4,28 150 600 1200 1,44 11,52
Frontrock Max Plus 4,55 160 600 1200 1,44 11,52
Frontrock Max Plus 5,7 200 600 1200 1,44 8,64

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Брошура Външни композитни топлоизолационни системи ETICS
Брошура Външни композитни топлоизолационни системи ETICS

Всичко, което трябва да знаете за ETICS с изолация от каменна вата на едно място.

pdf
icon
Frontrock Max Plus_technical paper BG PREVIEW
Frontrock Max Plus_technical paper BG PREVIEW

pdf