Dual Density

Frontrock Extra

Твърди фасадни плоскости от каменна вата с двойна плътност

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Допустими граници на дебелината T5 | EN 13162
Точка на топене Tt >1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Дизайн на топлинната проводимост λD=0,036 W/[mK] | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp=1030 J/kgK | EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WP ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 12086
Якост на натиск при 10% деформация σ10 ≥ 30 kPa | EN 826
Точково натоварване Fp500 N | EN 12430
Издръжливост на опън, перпендикулярен на повърхността на плочата σmt ≥ 10kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно

Размери, видове продукти и опаковки

Продукт R-стойност m2K/W Дебелина (mm) Широчина (mm) Дължина (mm) m2 / пакет
Frontrock RENO 1,9 70 600 1000 3
Frontrock RENO 2,2 80 600 1000 2,4

Няма съобщение за резултати

Зареди още
Back

documents

 

 

pdf
icon
Брошура Външни композитни топлоизолационни системи ETICS
Брошура Външни композитни топлоизолационни системи ETICS

Всичко, което трябва да знаете за ETICS с изолация от каменна вата на едно място.

pdf
icon
Frontrock Extra
Frontrock Extra

pdf
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]