Dual Density

Frontrock CASA

Фасадни плоскости от каменна вата с двойна плътност (Dual Density)

Back
Back

Техническа информация

Сравнение
Плътност ρ 100/75 kg/m3 | EN1602
Допустими граници на дебелината T5 | EN 13162
Точка на топене Tt > 1000°C | DIN 4102
Клас на горимост A1 | EN 13501-1
Коефициент на топлопроводимост λD = 0,034 W/[mK] | EN 12667
Специфично топлопренасяне Cp= 1030 J.kg-1.K-1 |EN 12524
Водопоглъщане (дълъг период) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Водопоглъщане (кратък период) WP ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Фактор на съпротивление на дифузия на пара μ = 1 | EN 12086
Якост на натиск при 10% деформация σ10≥ 10 kPa | EN 826
Издръжливост на опън σmt ≥ 5 kPa | EN 1607
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Обратно
Back

documents

 

 

pdf
icon
Frontrock Casa
Frontrock Casa

pdf