Systém TOPROCK

Systémové řešení izolace šikmých střech nad krokvemi.