Skupina ROCKWOOL vykázala v roce 2019 významný pokrok při dosahování deseti vybraných cílů udržitelného rozvoje OSN, a to jak zvýšením pozitivního dopadu našich produktů na životní prostředí, tak snížením negativních účinků výroby. Přečtěte si celou zprávu a podívejte se, jak společnost ROCKWOOL podporovala cíle udržitelnosti.

Nejdůležitější z nich jsou:

  • Obrovské úspory energie a nákladů, které naše výrobky na zateplení budov prodané v roce 2019 přinesou po celou dobu své životnosti - jedná se o úspory vyšší než celková energie generovaná solárními panely na celém světě v roce 2019 a úspory za energie ve výši 77 miliard EUR.
  • Díky akustickým řešením Rockfon prodaným v roce 2019 získalo 450 000 studentů lepší studijní podmínky.
  • V roce 2019 jsme zvýšili množství zpětně vybrané a recyklované minerální vlny od zákazníků o 23 % a snížili jsme množství odpadu z našeho podnikání o 18 %.

Víte že?

Energeticky úsporné renovace budov s využitím našich řešení se podílejí na snížení spotřeby energie dnes i v budoucnu. Správně navržené a izolované budovy mají klíčový význam pro zajištění optimální energetické efektivity a udržitelnosti měst.

RockWorld imagery, The big picture, urban, city, buildings