Aby sme dosiahli požadované hodnoty súčiniteľa prestupu tepla (U), ktoré stanovuje norma, je potrebné zvoliť dostatočnú hrúbku tepelnej izolácie fasády. Dostatočná hrúbka zateplenia nám zaistí tepelnú pohodu vnútri objektu a úspory pri vykurovaní.

Naša kalkulačka vám ukáže orientačné hrúbky pre odporúčané hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U vrátane hrúbok pre pasívny štandard domu. Kalkulačka počíta tiež s použitým typom omietky, vybrať si môžete z ponuky najčastejšie používaných materiálov a hrúbok.

Kontaktujte nás