Čo je pre správne fungovanie strechy kľúčové?

Plochá strecha je strecha so sklonom strešnej roviny do 5°. Ploché strechy sa realizujú na takých objektoch, ako sú logistické komplexy, priemyselné, výrobné alebo športové haly, nákupné centrá, administratívne a kancelárske budovy. Veľmi často sa používajú aj na bytových a rodinných domoch.

Strecha musí plniť svoju základnú funkciu – chrániť budovu pred poveternostnými vplyvmi, odolávať účinkom dažďa, snehu, vetra a slnečného žiarenia. Bezchybné fungovanie strechy a jej dlhú životnosť je možné zabezpečiť správnym návrhom a vypracovaním. Veľmi dôležité je aj vybrať kvalitné materiály, ktoré tvoria súvrstvie strechy a v strešnom súvrství navzájom spolupôsobia. Výber kvalitných materiálov je jedným z kľúčových faktorov správneho fungovania strechy.

Na zateplenie plochých striech ponúkame mnoho rôznych riešení a širokú škálu strešných izolačných dosiek vyrobených z kamennej vlny najvyššej kvality.

Význam kvalitnej izolácie a systémových riešení

Kvalitná izolácia z kamennej minerálnej vlny a funkčné systémové riešenia ROCKWOOL spĺňajú požiadavky na mechanické vlastnosti striech a zabezpečujú ich spoľahlivé fungovanie a dlhú životnosť. Tieto riešenia je možné využiť v novostavbách, ako aj pri rekonštrukciách plochých striech realizovaných na trapézovom plechu, betónovom alebo drevenom podklade.

Tepelnoizolačné súvrstvie musí vytvoriť pevný a kvalitný podklad, na ktorý sa namontuje hydroizolačná krytina. Izolačné súvrstvie musí spĺňať požiadavky na mechanické vlastnosti striech, musí zabezpečiť ich odolnosť a stabilitu z hľadiska montáže, údržby, prevádzky a kontroly strechy.

Ploché strechy musia mať vytvorený taký spád, aby sa zabezpečil plynulý odtok zrážkovej vody, prípadne topiaceho sa snehu alebo ľadu. Potrebný sklon strešného plášťa, ktorý nie je riešený v nosnej konštrukcii, sa dá vytvoriť pomocou spádového systému ROCKFALL.

V praxi neexistuje žiadne univerzálne riešenie zloženia plochej strechy, ktoré je možné označiť za ideálne. Každá konštrukcia plochej strechy musí spĺňať rôzne požiadavky a často si vyžaduje individuálny prístup.

Široká ponúka kvalitných izolácií, systémových riešení a dlhodobá prax ROCKWOOL umožňuje riešiť štandardné aj atypické skladby jednoplášťových plochých striech.

Reference case, Taulov Dry Port, Hardrock, building site, FRI, roof, construction

Zateplení ploché střechy na trapézovém plechu

Zateplení ploché střechy na betonové konstrukci

Spádování plochých střech – systém ROCKFALL

Produkty

Izolace pro ploché střechy

Hrúbka [mm]

Šírka [mm]

Tepelný odpor R [m2k/W]

We can't find any results that match your search

HARDROCK MAX
Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
MONROCK MAX E
Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROOFROCK 30 E
Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL atikové kliny
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL dvojspádové kliny
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL protispádové dosky
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKFALL spádové dosky
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať
Systém ROCKFALL
Spádovanie plochých striech - systém ROCKFALL, Izolácia pre ploché strechy, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na trapézovom plechu - súvrstvie lepené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie kotvené, Zateplenie jednoplášťovej plochej strechy na železobetónovom strope - súvrstvie lepené
Zobraziť produkt
Porovnať

Brožury, katalogy produktů a ceník

Technická dokumentace

Často kladené otázky

Kontaktujte obchodní tým