Izolácia ľahkej plávajúcej podlahy

Systémové izolačné riešenie pre akustické ľahké plávajúce podlahy zlepšuje kročajovú nepriezvučnosť stropov až o 30dB. Maximálne povolené plošné zaťaženie je 3,5 kN/m2. Tento certifikovaný systém bol testovaný s ohľadom na statické a akustické vlastnosti podlahového súvrstvia.

  1. Nášľapná vrstva (napr. parkety)
  2. Separačná fólia
  3. Roznášacia vrstva – 2x OSB 3 doska
  4. STEPROCK HD, hr. 30 mm
  5. STEPROCK okrajový pásik
  6. Okrajový pásik OSB 3 dosky o šírke 100 mm
  7. Okrajový pásik z drevovláknitej dosky o šírke 100 mm
  8. Stropná konštrukcia
System Akufloor, Steprock

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

We can't find any results that match your search

STEPROCK HD
izolacia ľahké a ťažké plávajúce podlahy, Izolácia podláh a stropov, Izolácia ťažkej plávajúcej podlahy s betónovou vrstvou, Izolácia ľahké a ťažké plávajúce podlahy s anhydritovou vrstvou
Zobraziť produkt
Porovnať
Systém AKUFLOOR®
izolacia ľahké a ťažké plávajúce podlahy, Izolácia podláh a stropov
Zobraziť produkt
Porovnať

Kontaktujte nás