Vymenujme si niektoré výhody nadkrokvového zateplenia - eliminuje tepelné mosty vedúce cez krokvy, prináša úsporu priestoru v obývanom podkroví a umožňuje vytvárať zaujímavé dizajnové riešenia s priznanými krokvami.

Vďaka tejto kalkulačke pre statiku systému TOPROCK si jednoducho vypočítate, v akých rozostupoch bude potrebné umiestniť špeciálne držiaky tak, aby uniesli vami zvolenú strešnú krytinu v závislosti na vzdialenosti krokví vašej strechy.

Kontaktujte nás