Zateplenie stropov nevykurovaných priestorov – izolácia pod stropy lepená

Pri zatepľovaní nevykurovaných priestorov je potrebné zvážiť nielen tepelnoizolačné vlastnosti materiálu, ale tiež požiarnu bezpečnosť. Výborné riešenie ponúkajú lamelové dosky STROPROCK G.

Dosky aplikujeme na súdržný a čistý podhľad stropu, ktorý je bez omietok a náterov. Stačí ich celoplošne nalepiť kontaktným lepidlom na báze cementu, ktoré je určené pre systémy ETICS na minerálne vláknité dosky. Samotné lamely sa pri lepení pokladajú na väzbu predsadené o polovicu, prípadne o štvrtinu. Tým sa vytvorí vizuálne efektný členitý povrch. Dosky nie je nutné mechanicky kotviť a je možné ponechať ich prirodzený vzhľad bez ďalšej povrchovej úpravy.

  1. Strop (v pivnici, garáži, prejazde)
  2. STROPROCK G (izolácia s povrchovou úpravou), hr. od 150 mm*

* Hrúbky sú uvedené podľa požiadaviek normy.

website images,

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

We can't find any results that match your search

STROPROCK G
Zateplení stropů nevytápěných prostor - izolace pod stropy lepená, Izolácia podláh a stropov, Zateplení stropů nevytápěných prostor - izolace pod stropy lepená a kotvená, Izolácia stropu s protipožiarnymi požiadavkami, Izolácia pod stropy - lepená a/alebo kotvená
Zobraziť produkt
Porovnať

Kontaktujte nás