Zateplenie šikmej strechy nad krokvami – Systém TOPROCK

Vedľa tradičného spôsobu zateplenia, kedy je izolácia vkladaná medzi a pod krokvy, sa čoraz častejšie používa zateplenie nad krokvami systémom TOPROCK. Systém je využívaný ako u novostavieb, tak aj pri rekonštrukciách. Je ideálny pre energeticky úsporné i pasívne domy.
V snahe získať ďalší priestor na bývanie sa majitelia domov stále častejšie rozhodujú pre adaptáciu podstrešných priestorov. V mnohých prípadoch je to spojené s nutnosťou zateplenia šikmej strechy. Montáž nadkrokvového systému je vykonávaná z vonkajšej strany domu, vďaka tomu nenarušuje životy obyvateľov.

Zateplenie nad krokvami je ideálne vtedy, keď chceme priznať drevenú konštrukciu krovu. Umožňuje využiť celý priestor podkrovia bez nutnosti znižovania podhľadu v interiéri.
V súvislosti s rastúcimi požiadavkami noriem na zatepľovanie šikmých striech sa nadkrokvový spôsob zateplenia používa stále častejšie.

Zateplenie šikmej strechy nad krokvami systémom TOPROCK je veľmi elegantným spôsobom zateplenia a prináša mnoho výhod:

 • Vynikne krása dreva v interiéri formou priznania drevenej nosnej konštrukcie krovu
 • Väčší priestor v podkroví
 • Použitie systému nadkrokvového zateplenia umožní získať väčší priestor v podkroví, nezníži totiž podhľady zo strany interiéru, ako je to v prípade zateplenia medzi a pod krokvami.
 • Minimalizácia vplyvu tepelných mostov, pretože izolácia je umiestnená nad krokvami, ktoré sú tepelným mostom. Zatepľovanie nad krokvami vyžaduje menšiu hrúbku izolácie ako zatepľovanie medzi krokvami, ktoré je ovplyvnené tepelnými stratami drevenej konštrukcie. Tepelná vodivosť dreva je asi štyrikrát väčšia ako vodivosť kamennej vlny a tvorí cca 20 % plochy strechy. Zateplenie nad krokvami je teda vhodnejšie ako klasické zateplenie medzi krokvami, kde vždy zostávajú systémové tepelné mosty.
 • Minimalizácia vplyvu akustických mostov
 • Krokvy sú nielen tepelným, ale aj akustickým mostom. Vykonaním pokládky izolácie nad krokvami možno zabezpečiť akustickú pohodu v podkroví. Kladením izolácie nad krokvy sa dá dosiahnuť vzduchová nepriezvučnosť systému TOPROCK s izoláciou ROCKTON, kde Rw = 56 dB. Tento akustický účinok sa dá dosiahnuť už pri hrúbke izolácie 300 mm.
 • Rýchlejšia a jednoduchšia montáž
 • Systém zateplenia nad krokvami je rýchlejší ako zateplenie medzi krokvami a pod nimi. Odpadáva tu potreba riešenia sadrokartónového roštu a spôsob vloženia izolácie pod krokvami.
 • Zníženie rizika poškodenia parozábrany
 • Nepoškodzuje sa parozábrana vplyvom ukotvenia podhľadu alebo roštu na podhľad. Tým sa znižuje riziko prenikania vlhkosti do strešnej konštrukcie.
 • Počas realizácie nehrozí zatečenie dažďovej vody do podstrešia, montáž sa dá prerušiť alebo rozfázovať.
 • Energeticky úsporné riešenie
 • Rad investorov sa v súčasnosti rozhoduje pre výstavbu nízkoenergetických domov. V praxi to znamená aj použitie väčšie hrúbky izolácie. Kombináciou nadkrokvového zateplenie so zateplením medzi a pod krokvami môžeme získať šikmú strechu s výbornými tepelnoizolačnými vlastnosťami, bez toho aby sme stratili priestor vo vnútri domu.
 • Výhodný pre energeticky úsporné a pasívne domy.
 • Ideálny pre novostavby aj rekonštukcie

Systém izolácie nad krokvami TOPROCK obsahuje izoláciu z kamennej vlny ROCTON, SUPERROCK alebo ROCKMIN PLUS a nadkrokvové kovové držiaky s výškou 120 mm alebo 180 mm. Pokládka izolácie je vykonávaná v dvoch vrstvách. Hrúbka prvej vrstvy izolácie závisí na výške použitého kovového držiaka (120 alebo 180 mm), zatiaľ čo hrúbka druhej vrstvy izolácie závisí na výške pomocnej krokvy, ktorá je vložená do držiaka.

Nadkrokvové kovové držiaky sú dodávané iba spoločne s izoláciou ROCKTON, SUPERROCK alebo ROCKMIN PLUS.
V prípade využitia nadkrokvového zateplenia je nutné vybudovať nad pôvodnými krokvami celoplošné debnenie a konštrukciu pomocných krokiev so špeciálnymi kovovými držiakmi TOPROCK. Súčasťou strešného plášťa je parozábrana položená na debnení. Nasleduje izolácia z kamennej vlny ROCKWOOL položená v dvoch vrstvách, pričom sa jednotlivé vrstvy izolácie ukladajú na tzv. „väzbu“. Ďalšiu vrstvu tvorí difúzne otvorená hydroizolácia, kontralaty na upevnenie strešnej krytiny a samotná strešná krytina.

Ukotvenie držiakov v krokve a zaistenie prídavných krokiev odporúčame realizovať pomocou špeciálnych oceľových pozinkovaných klincov, ktoré sú odolné proti vytrhnutiu. Dĺžka 40 mm je určená do prídavnej krokvy, dĺžka 60 mm je určená do krokvy na ukotvenie päty držiaka.
Pre ukotvenie 1 ks držiaka je nutné použiť: 4 klince dĺžky 40 mm pre uchytenie k prídavnej krokve a 6 klincov dĺžky 60 mm pre uchytenie päty držiaka ku krokve.

 1. Strešná krytina na latách
 2. Kontralaty pozdĺž krokví
 3. Poistná hydroizolácia difúzne otvorená
 4. SUPERROCK alebo ROCKTON, nadkrokvové zateplenie:
  pre držiak výšky 120 mm: hr. izolácie 120 + 80 až 120 mm
  pre držiak výšky 180 mm: hr. izolácie 180 + 60 až 120 mm
 5. Pomocné krokvy 60 x 60 až 120 mm
 6. Kovový držiak kotvený klincami BMF
 7. Parozábrana (napr. ťažký asfaltový pás s hliníkovou vložkou)
 8. Debnenie
 9. Krokvy
website images,

Systém TOPROCK

Ako ľahko zatepliť nad krokvami? Pozrite sa na skladbu a postup.

System Toprock

Produkty

Šírka [mm]

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

We can't find any results that match your search

ROCKMIN PLUS
Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov, Izolácia trámových stropov, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKTON SUPER
Prevetrávaná fasáda - sendvičová a dvojvrstvová stena, Izolácia pre fasády, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Zateplenie prevetrávané steny s obkladom zo skla, Izolácia prevetrávané steny s obkladom z plastu, Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplení stropů nevytápěných prostor - izolace pod stropy kotvená, Izolácia podláh a stropov, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia trámových stropov, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny
Zobraziť produkt
Porovnať
SUPERROCK
Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi vodorovnými roštami, Izolácia pre fasády, Zateplenie prevetrávané steny s obkladom zo skla, Izolácia prevetrávané steny s obkladom z plastu, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Zateplenie stropu na klieštinách, Zateplenie podlahy v pochôdznom podkroví, Zateplenie podlahy v nepochôdznom podkroví, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Izolácia podláh a stropov
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKTON PREMIUM
Zateplení stropů nevytápěných prostor - izolace pod stropy kotvená, Izolácia podláh a stropov, Izolácia trámových stropov, Zateplenie šikmej strechy nad krokvami, Izolácia pre šikmé strechy, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia akustickej priečky alebo predsteny, Izolácia podlahy na vankúšoch nad terénom a na strope, Zateplenie šikmej strechy medzi a pod krokvami, Prevetrávaná fasáda - sendvičová a dvojvrstvová stena, Izolácia pre fasády, Prevetrávaná fasáda - kazetová stena, Prevetrávaná fasáda - izolácia medzi zvislými roštami
Zobraziť produkt
Porovnať

Kontaktujte nás