Bezpečnejšie domy a budovy

Materiály, z ktorých staviame, môžu zásadne ovplyvniť požiarnu bezpečnosť budovy

product header, pitched roof, construction, megarock plus

Menej odpadu

Stavebníctvo spotrebováva významnú časť prírodných surovín a zároveň produkuje až 1/3 svetového odpadu – to všetko pritom najmä kvôli stavbe budov.

 

Urban, Greenery, Plants

Čistejšie životné prostredie – zdravšia spoločnosť

Napriek tomu, že budovy hrajú v našom živote kľúčovú rolu, často je s nimi spojený aj celý rad problémov. Mnoho z nich možno vyriešiť starostlivým výberom stavebných materiálov.  

 

Urban environment with trees, green terraces and high-rise buildings