Skupina ROCKWOOL

Skupina ROCKWOOL sídli v Dánsku a je svetovým lídrom v oblasti výroby produktov z kamennej vlny. Pôsobí v 38 krajinách sveta, má 40 výrobných závodov a celosvetovo zamestnáva 10 800 ľudí. ROCKWOOL vyrába produkty s ohľadom na potreby súčasného sveta. Ponúka systémové riešenia pre stavebné izolácie, akustické riešenia pre interiéry, vonkajšie obkladové systémy a využitie izolácií v spracovateľskom, automobilovom a námornom priemysle. ROCKWOOL obohacuje moderné bývanie, zlepšuje kvalitu života ľudí a udržiava ich v pohodlí, zdraví a bezpečí.

Spoločnosť má novú identitu značky. Nový logotyp, grafické znázornenie sopky spolu s názvom, naznačuje pôvod používanej primárnej suroviny. Tá je v rôznych formách zakotvená v produktoch z kamennej vlny. Nové logotypy dostali všetky divízie patriace do skupiny ROCKWOOL.

Produkty z kamennej vlny ROCKWOOL zahŕňajú rozmanité spektrum originálnych riešení v rôznych aplikáciach ako stavebné a technické izolácie ROCKWOOL, stropné akustické izolácie ROCKFON, fasádne izolačné panely ROCKPANEL, substráty GRODAN z kamennej vlny určené pre poľnohospodárstvo a takisto vlákna LAPINUS z kamennej vlny pre dopravu.

ROCKWOOL obohacuje moderný spôsob života už 80 rokov. Príbeh kamennej vlny sa začal v dánskom meste Hedehusene. V roku 1937 tam ROCKWOOL vyrobil prvú izoláciu z kamennej vlny. Poslanie skupiny ROCKWOOL sa od začiatku nezmenilo - využívať prírodnú silu kameňa na obohatenie moderného spôsobu života.

Objavte silné stránky kamennej vlny