Viete že?

Dobre navrhnuté a realizované budovy majú pozitívny vplyv na naše zdravie, vytvárajú priaznivé prostredie a zvyšujú našu schopnosť sústrediť sa a vykonávať kľúčové úlohy. Budovy s dobre premyslenou konštrukciou a funkčnosťou spôsobujú, že sa v nich dobre cítime. Životné štandardy závisia aj od toho, do akej miery budova efektívne podporuje tých, čo v nej bývajú, a účinne udržuje optimálnu klímu v interiéri.

Family in new house