Zateplenie vonkajších stien kontaktným spôsobom (ETICS)

Jedným z najbežnejších spôsobov zateplenia obvodových stien je vyhotovenie vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému, ktorý sa označuje ako ETICS (External Thermal Insulation Composite System).

Zateplenie vonkajších stien nehorľavou kamennou vlnou zlepšuje energetickú účinnosť budovy, účinne tlmí hluk a zvyšuje požiarnu bezpečnosť budovy. Dekoratívna funkcia ETICS navyše zaisťuje atraktívny vzhľad novej fasády.

Vonkajší kontaktný zatepľovací systém (ETICS) je celistvý po celej ploche fasády. Vďaka tomu sa eliminujú tepelné aj akustické mosty. ETICS je systém zložený z niekoľkých vrstiev vzájomne na sebe plošne lepených. Tepelná izolácia pôsobí v tomto prípade ako nosný prvok vonkajšieho súvrstvia. Izolácia je lepená a mechanicky kotvená na súdržný a pevný podklad. Povrch fasády tvorí väčšinou omietka, v ojedinelých prípadoch lepený obklad.

Vonkajšie kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS) sa spravidla skladajú z vhodných tepelnoizolačných dosiek, lepiacich a armovacích tmelov, rôznych typov príchytiek určených na zvolený systém, z omietok a penetračných náterov a príslušenstva.

Kontaktné zatepľovacie systémy sú elegantným spôsobom zateplenia domov. Používajú sa nielen na rodinných a bytových domoch, ale aj na zateplenie veľkých stavieb, ako sú obchodné a nákupné centrá, kancelárske a komerčné budovy, objekty zdravotníckych zariadení, budovy škôl, hotelové komplexy atď. Sú vhodné na zateplenie novostavieb aj na dodatočné zateplenie a rekonštrukcie existujúcich budov.

Riešenie zateplenia fasád kontaktným spôsobom (ETICS)

Produkty

Hrúbka [mm]

Dĺžka [mm]

Šírka [mm]

We can't find any results that match your search

FRONTROCK SUPER
Izolácia podláh a stropov, Izolácia pre fasády, Zvýšení požární odolnosti železobetonových stropů a stěn, Kontaktná fasáda - zateplenie vonkajšej obvodovej steny, Izolácia pod stropy - lepená a/alebo kotvená
Zobraziť produkt
Porovnať
FRONTROCK L
Izolácia podláh a stropov, Izolácia pre fasády, Kontaktná fasáda – zateplenie zaoblenej steny a steny s ťažkou povrchovou úpravou, Kontaktná fasáda - zateplenie vonkajšej obvodovej steny
Zobraziť produkt
Porovnať
FRONTROCK S
Kontaktné zateplenie fasády a ostenia okolo okien, Izolácia pre fasády, Kontaktná fasáda - zateplenie vonkajšej obvodovej steny
Zobraziť produkt
Porovnať
FRONTROCK PLUS
Kontaktná fasáda - zateplenie vonkajšej obvodovej steny, Izolácia pre fasády
Zobraziť produkt
Porovnať

Brožury, katalogy produktů a ceník

Technická dokumentace

Často kladené otázky