RockWorld imagery, Szczecin Philharmonic

Protipožiarna ochrana budov

Kľúčom k požiarne bezpečným budovám je kombinácia aktívnej ochrany (napr. detektory dymu, hasiace prístroje) a pasívnej požiarnej ochrany, napr.  s využitím protipožiarnych systémových riešení s nehorľavou kamennou vlnou.

Požiarna bezpečnosť patrí medzi základné požiadavky na stavby. Posudzuje sa predovšetkým podľa STN 73 0802 a STN 73 0810. Riešenie požiarnej bezpečnosti stavby navrhuje a posudzuje požiarny špecialista.

Hodnotenie požiarnej bezpečnosti stavby sa začína posúdením použitých stavebných materiálov. Na rozsah a rýchlosť šírenia požiaru majú výrazný vplyv stavebné materiály, ktoré sú súčasťou stavebných systémov a technológií. Viac horľavých materiálov v budove znamená väčšie požiarne zaťaženie. 

V prípade požiaru je potrebné na stanovený čas zabezpečiť stabilitu nosných konštrukcií, čo poskytne dostatok času na evakuáciu osôb. Jedným zo spôsobov, ako chrániť konštrukcie pred pôsobením požiaru, je použitie nehorľavej minerálnej kamennej vlny.

Prečo je pasívna požiarna ochrana dôležitá?

Kľúčom k požiarne bezpečným budovám je kombinácia aktívnej požiarnej ochrany s pasívnou požiarnou ochranou.

Pasívna požiarna ochrana predstavuje konštrukčné a dispozičné riešenie stavby z požiarneho hľadiska a oproti aktívnej protipožiarnej ochrane má preventívnu úlohu. Úlohou pasívnych systémov požiarnej ochrany je zabezpečiť, aby bola budova schopná odolávať účinkom požiaru. Príkladom pasívnej požiarnej ochrany sú protipožiarne systémové riešenia, ktoré chránia konštrukcie pred požiarom. Súčasťou týchto protipožiarnych systémov sú okrem iného nehorľavé izolácie z kamennej vlny.

Výber zateplenia domu je jedným z ťažiskových rozhodnutí pri jeho stavbe alebo rekonštrukcii. Preto je potrebné starostlivo zvážiť výber vhodných, kvalitných a požiarne bezpečných izolačných materiálov.

Zvyšovanie požiadaviek na tepelnú ochranu vedie aj k zvyšovaniu hrúbky izolácií používaných na zateplenie budov. To prináša zvýšené nebezpečenstvo v prípade použitia horľavých materiálov. Naopak, väčšia hrúbka použitých nehorľavých izolácií môže mať zásadný vplyv na zníženie rizika vzniku a šírenia požiaru.

Používanie nehorľavých izolácií, či už v rámci protipožiarnych systémových riešení alebo na zateplenie budov, je pre zvýšenie ich požiarnej bezpečnosti kľúčové. Používanie nehorľavej kamennej vlny na zateplenie fasád výškových budov a bytových domov, kde sa musia dodržiavať požiadavky na požiarnu bezpečnosť stavieb, je absolútne zásadné.

Hotel Breeze, cavity, ventilated facade, high rise building, PV panels

Nehorľavá kamenná vlna

Kvalitné izolácie z kamennej vlny sú pre požiarne odolné konštrukcie a bezpečné budovy kľúčové. Kamenná vlna je jedným z  najbezpečnejších izolačných materiálov. Je nehorľavá, patrí do najvyššej triedy reakcie na oheň A1, teda nehorí. Nespôsobuje vznik horiacich kvapiek ani častíc. Odoláva teplotám až 1 000 °C. Tieto nehorľavé izolácie výborne odolávajú teplotám požiaru a neprispievajú k jeho šíreniu. Chránia stavebné konštrukcie pred účinkom požiaru. Vďaka kamennej vlne budú mať obyvatelia domu viac času na opustenie budovy a záchranári dostatok času na záchranu ľudských životov.

Protipožiarne riešenia ROCKWOOL s nehorľavou kamennou vlnou môžu spomaliť šírenie požiaru. Zvyšujú schopnosť konštrukcie alebo budovy odolávať účinkom požiaru.

fire protection, application, header

Produkty

Hrúbka [mm]

Šírka [mm]

Tepelný odpor R [m2k/W]

We can't find any results that match your search

TECHROCK 60 ALS
Izolácia bojlerov, nádrží a zásobníkov TZB, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Izolácia ostatných rozvodov a telies, Izolácia vzduchotechnického porubia pravouhlého prierezu, Protipožiarna izolácia kruhového alebo pravouhlého prierezu, Izolácia rozvodov vzduchotechnických potrubí a klimatizácie
Zobraziť produkt
Porovnať
CONLIT DUCTROCK 120
Protipožiarna izolácia kruhového alebo pravouhlého prierezu, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu
Zobraziť produkt
Porovnať
CONLIT DUCTROCK 60
Protipožiarna izolácia kruhového alebo pravouhlého prierezu, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu
Zobraziť produkt
Porovnať
CONLIT DUCTROCK 90
Protipožiarna izolácia kruhového alebo pravouhlého prierezu, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu
Zobraziť produkt
Porovnať
Systém CONLIT DUCTROCK
Protipožiarna izolácia kruhového alebo pravouhlého prierezu, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu
Zobraziť produkt
Porovnať
LAROCK 65 ALS
Protipožiarna izolácia kruhového alebo pravouhlého prierezu, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu
Zobraziť produkt
Porovnať
ROCKLIT
Protipožiarne prestupy, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu, Protipožiarna izolácia kruhového alebo pravouhlého prierezu
Zobraziť produkt
Porovnať
Systém PYROROCK pre kruhové potrubie
Protipožiarna izolácia kruhového alebo pravouhlého prierezu, Izolácia pre TZB a protipožiarnu ochranu
Zobraziť produkt
Porovnať
Načítať viac

Brožury, katalogy produktů a ceník

Technická dokumentace

Často kladené otázky