Vedeli ste, že?

Kamenná vlna má otvorenú, poréznu štruktúru, vďaka ktorej výrobky ROCKWOOL prirodzene a s vysokým účinkom absorbujú zvuk. V školách bez akustických izolácií deti neporozumejú až 25 % slov učiteľov.

RockWorld imagery,The Big Picture, kids, school, people, children
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.