Viete že?

Energeticky úsporné renovácie budov, ktoré využívajú naše riešenia, sa podieľajú na znižovaní spotreby energie teraz a do budúcna. Správne navrhnuté a izolované budovy majú kľúčový význam pre optimálnu energetickú efektivitu a vyvážené mestá.

RockWorld imagery, The big picture, urban, city, buildings