Comfortboard, external insulation, install, construction, exterior, home, wall

Prečo zatepliť fasádu domu?

Fasáda zaberá najväčšiu plochu obálky budovy, ktorou môže unikať veľké množstvo tepla. V prípade rodinného domu sa fasáda podieľa na celkových stratách cca 30 % a v prípade administratívnych, bytových alebo panelových domov je táto strata výrazne vyššia. Tepelným stratám sa dá zabrániť zateplením fasády.

Voľba správneho zateplenia fasády patrí ku kľúčovým rozhodnutiam pri stavbe alebo rekonštrukcii domu. Na účinné zateplenie je nutné vyberať kvalitné izolácie , ktoré sú veľmi dôležitou súčasťou fasády.

Zateplenie vonkajších obvodových stien kvalitnými izoláciami ROCKWOOL zabraňuje tepelným stratám, chráni konštrukciu domu pred atmosférickými vplyvmi, najmä pred nepriaznivými účinkami mrazu a vlhkosti, aj pred teplotnými výkyvmi vonkajšieho prostredia. V horúcich dňoch sa steny domu neprehrievajú a v zime sa nadmerne neochladzujú. Kvalitné zateplenie obmedzuje riziko kondenzácie vlhkosti a vzniku plesní na vnútornom povrchu steny. Zateplenia obvodových stien izoláciami z kamennej vlny výrazne zvyšujú energetickú účinnosť budov. Zateplenie  znamená tiež prínos z hľadiska akustiky, priaznivej a zdravej mikroklímy vnútri budovy a požiarnej bezpečnosti.

Používanie nehorľavých izolácií ROCKWOOL je pri zatepľovaní fasád výškových budov aj bytových domov kľúčové. Ich prednosti však ocenia aj majitelia rodinných domov.

Obsah

 1. Prečo zatepliť fasádu domu?
 2. Aké sú spôsoby zateplenia fasád?
 3. Aké sú výhody zateplenia fasád?
 4. Správna hrúbka izolácie je dôležitá
 5. Prečo si vybrať riešenie ROCKWOOL
 6. Brožúry, katalógy produktov a cenník
 7. Technická dokumentácia
 8. Často kladené otázky
 9. Kde kúpiť

Jaké jsou způsoby zateplení fasád?

Vhodný spôsob zateplenia fasády môžeme zvoliť podľa toho, aký chceme mať finálny vzhľad fasády domu. Pokiaľ má mať fasáda omietkovú povrchovú úpravu, potom obvodové steny zateplíme vonkajším kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS).

Fasáda domu však môže mať obklady z rôznych materiálov, napr. zo skla, dreva, plastu, kovu, keramiky, vláknocementových šablón alebo obkladov ROCKPANEL. V tomto prípade si môžeme vybrať napríklad prevetrávaný spôsob zateplenia.  

Obvodové konštrukcie môžu byť tiež vykonané ako sendvičové alebo kazetové steny. Kazetové steny môžu byť izolované systémom ROCKPROFIL® , ktorý má skvelé tepelnoizolačné, akustické a protipožiarne vlastnosti.

Rôznymi spôsobmi možno zatepliť tiež konštrukcie drevostavieb. Výber vhodného spôsobu zateplenia závisí od ich konštrukčného riešenia. Steny drevostavby sú najčastejšie zatepľované vložením izolácie, napr.  SUPERROCK, do pripravených roštov obvodovej steny, ktorá je potom zaklopí doskami na báze dreva alebo drevovláknitých materiálov. Drevostavby môžu byť izolované kontaktným aj prevetrávaným spôsobom.

Každý typ vonkajšej steny a spôsob izolácie má svoje výhody a nevýhody. Tak či onak, izolácia obvodových stien zlepšuje energetickú účinnosť budovy, zaručuje príjemnú vnútornú klímu, bezpečnosť a splnenie požiadavek normy na zatepľovanieNa zateplenie fasád odporúčame množstvo izolácií z nehorľavej kamennej vlny ROCKWOOL. Vyberte najvhodnejšiu izoláciu fasády podľa zvoleného spôsobu zateplenia budovy.

 

Pozrite si produkty ROCKWOOL 

Aké sú výhody zateplenia fasád?

Tepelné straty nezateplenou alebo nedostatočne zateplenou fasádou predstavujú podstatnú zložku  celkových tepelných strát budovy. Izolácia  vonkajších stien kamennou vlnou ROCKWOOL môže výrazne znížiť tepelné straty a spotrebu tepelnej energie, zlepšiť energetickú účinnosť budovy a znížiť náklady na vykurovanie a chladenie.

Zateplenie objektu prináša nielen ekonomické úspory, ale má aj veľký význam pre životné prostredie. Zateplením sa znižujú emisie CO2 a obmedzuje využívanie neobnoviteľných prírodných zdrojov.-

Výhody zateplenia obvodových stien:

 • Zníženie tepelných strát-
 • Zníženie spotreby tepelnej energie.
 • Obmedzenie využívania neobnoviteľných prírodných zdrojov – fosílnych palív.
 • Zníženie nákladov na vykurovanie a klimatizáciu.
 • Ochrana konštrukcie pred teplotnými výkyvmi vonkajšieho prostredia, v lete sa konštrukcie neprehrievajú, v zime  sa nadmerne neochladzujú.
 • Zlepšenie tepelného komfortu v miestnostiach.
 • Vytvorenie zdravej a priaznivej mikroklímy vnútri budovy.
 • Zníženie rizika kondenzácie vlhkosti alebo výskytu plesní a húb.
 • Zvýšenie požiarnej bezpečnosti budovy.
 • Zlepšenie akustických vlastností, zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti izolovaných obvodových stien a vytvorenie pokojného prostredia.
 • Zachovanie priedušnosti stien vďaka paropriepustnej izolácii.
 • Zníženie emisií CO2.
 • Zvýšenie hodnoty objektu.
 • Zlepšenie estetického vzhľadu fasády.

 

Správna hrúbka izolácie je dôležitá

Izoláciami ROCKWOOL je možné  zatepliť rôzne konštrukcie obvodových stien, možno ich využiť vo vonkajších kontaktných zatepľovacích systémoch (ETICS), v systémoch prevetrávaných fasád, sendvičových alebo kazetových stien, rovnako v rámových konštrukciách drevostavieb.

Náklady na zateplenie a výška úspor budú závisieť od zvoleného spôsobu a systému zateplenia, tepelnoizolačných vlastností a hrúbky izolačného materiálu, správneho vyriešenia konštrukčných detailov, veľkosti zatepľovanej plochy fasády a ďalších faktorov. 

Hrúbka izolácie musí byť taká, aby boli splnené požiadavky normy na zateplenie budov. Návrh vhodnej hrúbky izolácie, ktorá spĺňa hodnoty súčiniteľa priestupu tepla U, stanovené normou, vychádza z tepelnotechnického výpočtu. Čím vyššia je hrúbka izolácie a lepšie tepelnoizolačné vlastnosti výrobku, tým účinnejšie zateplenie a väčšia minimalizácia tepelných strát. Šetriť na hrúbke izolácie sa nevyplatí.1

external wall, insultation, light-dry method, rockwool

Riešenia ROCKWOOL na zateplenie fasád

Brožury, katalogy produktů a ceník

Technická dokumentace

Často kladené otázky