Kódex správania skupiny ROCKWOOL

V skupine ROCKWOOL sa zaväzujeme dodržiavať pravidlá etického správania vo všetkom, čo robíme. Dodržiavanie etických pravidiel považujeme za dôležité tak voči sebe navzájom, ako aj voči našim zákazníkom aj spoločnosti, v ktorej žijeme. Práve preto sme spísali tzv. Kódex správania, ktorý nám slúži ako kompas, ktorý nás ako jednotlivca i ako organizáciu sprevádza na ceste k dosiahnutiu našich dlhodobých podnikateľských cieľov.

V Kódexe správania sme spísali hodnoty, za ktorými ako skupina ROCKWOOL stojíme, a ktoré dodržiavame. Dôležitá je pre nás čestnosť a pevné morálne zásady. Tieto hodnoty sprevádza skupinu ROCKWOOL od nepamäti a tvorí základný kameň spôsobu nášho podnikania. Ambiciózny zamestnanci s dostatkom skúseností a znalostí, ktorí dodržiavajú zásady nášho kódexu správania, sú práve tí, ktorí umožňujú skupine ROCKWOOL, aby dosahovala dlhodobého úspechu.

Daňové zásady skupiny ROCKWOOL

Vo všetkých daňových záležitostiach dodržiavame rovnaké zásady, aby sme zaistili riadne fungovanie skupiny. Vo všetkých krajinách, kde podnikáme, dodržiavame všetky príslušné daňové zákony a medzinárodné predpisy a postupy, vrátane pokynov OECD.