Izolácie z kamennej vlny ROCKWOOL znižujú spotrebu energie v budovách

Vedeli ste, že?

Vedeli ste, že? Vlhkosť a plesne môžu mať nepriaznivý účinok na stav stavebných materiálov, tepelné vlastnosti budovy a na zdravie dýchacích ciest jej obyvateľov. Pochopenie konceptu priedušnosti je zásadné pre vytváranie zdravých, dlhodobo stálych a funkčných budov.

RockWorld imagery,The Big Picture, poeple, view, woman
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.