Bezpečné bývanie môžete ovplyvniť sami. Požadujte nehorľavé stavebné materiály.

Vedeli ste, že?

Naše výrobky vznikajú rovnakým procesom, aký nájdete vo vnútri sopky. To znamená, že naše výrobky ostávajú stabilné - a to aj pri extrémne vysokých teplotách. To robí kamenné vlákna vhodné pre celý rad aplikácií s vysokými teplotami - od automobilových bŕzd až po protipožiarne nátery.

Mother and daughter in front of fireplace
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.