Vedeli ste, že?

Po uplynutí 25 rokov vytvára výstavba iba 5,5 % výdavkov na budovu? Ďalších 86 % sú výdavky na prevádzku, vrátane účtov za energiu. Malá investícia do dizajnu a materiálov môže mať obrovský vplyv na prevádzkové výdavky.

UN City

For more information see: Permissions
Využívame 7 silných stránok kamennej vlny na riešenie najväčších globálnych problémov.