Věděli jste, že?

Po uplynutí 25 let let tvoří výstavba pouze 5,5 % nákladů na budovu? Dalších 86 % představují náklady na provoz, včetně účtů za energii. Malá investice do designu a materiálů může mít obrovský dopad na provozní náklady.

UN City

For more information see: Permissions
Využíváme 7 silných stránek kamenné vlny k řešení největších globálních problémů.